srijeda, 24. kolovoza 2011.

Brošić RučniRad

Iza imena Brošići Ručni Rad kriju se dvije studentice pete godine FPMOZ u Mostaru; Ivana Lončar i Anja Vidović.
 

 
Djevojke šiju broševe od listopada prošle godine. 
"... Praveći sebi brošiće i prstenčice došle smo na ideju da bismo ih mogle ponuditi i drugima..."
 

Distribuiraju ih najviše u Mostaru i okolici, ali ukoliko je zainteresiran i netko iz drugog grada ili Hrvatske, šalju ih poštom. 
 


Do njih možete doći putem facebooka.
Svoje radove izlažu u suvenirnici "Danijela" u Međugorju i u frizerskom salonu "Ana" na Buni kraj Mostara. 
 


 

1 komentar: